مکس بورس

آموزش بورس Archives - مکس بورس

- بار
دوره آموزشی فارکس جلسه 1

دوره آموزشی فارکس جلسه 1

دوره آموزشی فارکس جلسه 1 دوره آموزشی فارکس جلسه 1 مطلب حال حاضر  در جهت افزایش آگاهی علاقه مندان بازارهای مالی بین المللی  است.این دوره شامل سه دوره از مبتدی ، متوسطه و پیشرفته است.دوره جاری بصورت  گام به گام و ساده و کاربردی جهت آشنایی و ورود به بازار جهانی می باشد که در آن به زبانی ساده به معرفی بازار جهانی ، نحوه معاملات و خطرات و ریسکهای احتمالی آن پرداخته شده است […]

- بار
دوره آموزشی فارکس جلسه 2

دوره آموزشی فارکس جلسه 2

دوره آموزشی فارکس جلسه 2 دوره آموزشی فارکس جلسه 2 در مطلب حال حاضر وبسایت پرشین بورس و در ادامه سلسه آموزش های مجازی ، دوره آموزشی فارکس جلسه 2 را آغاز مینماییم.با ما در ادامه مطلب همراه باشید.همچنین در صورتی که مایل هستید میتوانید از دیگر قسمت های دوره آموزشی فارکس نیز دیدن فرمایید:   دوره آموزشی فارکس جلسه 1 دوره آموزشی فارکس جلسه 2 دوره آموزشی فارکس جلسه 3 دوره آموزشی فارکس جلسه […]

- بار
دوره آموزشی فارکس جلسه 3

دوره آموزشی فارکس جلسه 3

دوره آموزشی فارکس جلسه 3 دوره آموزشی فارکس جلسه 3 در مطلب حال حاضر وبسایت پرشین بورس و در ادامه سلسه آموزش های مجازی ، دوره آموزشی فارکس جلسه 3 را آغاز مینماییم.با ما در ادامه مطلب همراه باشید.همچنین در صورتی که مایل هستید میتوانید از دیگر قسمت های دوره آموزشی فارکس نیز دیدن فرمایید:   دوره آموزشی فارکس جلسه 1 دوره آموزشی فارکس جلسه 2 دوره آموزشی فارکس جلسه 3 دوره آموزشی فارکس جلسه […]

- بار
دوره آموزشی فارکس جلسه 4

دوره آموزشی فارکس جلسه 4

دوره آموزشی فارکس جلسه 4 دوره آموزشی فارکس جلسه 4 در مطلب حال حاضر وبسایت پرشین بورس و در ادامه سلسه آموزش های مجازی ، دوره آموزشی فارکس جلسه 4 را آغاز مینماییم.با ما در ادامه مطلب همراه باشید.همچنین در صورتی که مایل هستید میتوانید از دیگر قسمت های دوره آموزشی فارکس نیز دیدن فرمایید:  دوره آموزشی فارکس جلسه 1 دوره آموزشی فارکس جلسه 2 دوره آموزشی فارکس جلسه 3 دوره آموزشی فارکس جلسه 4 […]

- بار
دوره آموزشی فارکس جلسه 5

دوره آموزشی فارکس جلسه 5

دوره آموزشی فارکس جلسه 5 دوره آموزشی فارکس جلسه پنجم در مطلب حال حاضر وبسایت پرشین بورس و در ادامه سلسه آموزش های مجازی ، دوره آموزشی فارکس جلسه 5 را آغاز مینماییم.با ما در ادامه مطلب همراه باشید.همچنین در صورتی که مایل هستید میتوانید از دیگر قسمت های دوره آموزشی فارکس نیز دیدن فرمایید:   دوره آموزشی فارکس جلسه 1 دوره آموزشی فارکس جلسه 2 دوره آموزشی فارکس جلسه 3 دوره آموزشی فارکس جلسه 4 […]

- بار
دوره آموزشی فارکس جلسه 6

دوره آموزشی فارکس جلسه 6

دوره آموزشی فارکس جلسه 6 دوره آموزشی فارکس جلسه 6 در مطلب حال حاضر وبسایت پرشین بورس و در ادامه سلسه آموزش های مجازی ، دوره آموزشی فارکس جلسه 6 را آغاز مینماییم.با ما در ادامه مطلب همراه باشید.همچنین در صورتی که مایل هستید میتوانید از دیگر قسمت های دوره آموزشی فارکس نیز دیدن فرمایید:   دوره آموزشی فارکس جلسه 1 دوره آموزشی فارکس جلسه 2 دوره آموزشی فارکس جلسه 3 دوره آموزشی فارکس جلسه […]

- بار
دوره آموزشی فارکس جلسه 7

دوره آموزشی فارکس جلسه 7

دوره آموزشی فارکس جلسه 7 دوره آموزشی فارکس جلسه 7 در مطلب حال حاضر وبسایت پرشین بورس و در ادامه سلسه آموزش های مجازی ، دوره آموزشی فارکس جلسه 7 را آغاز مینماییم.با ما در ادامه مطلب همراه باشید.همچنین در صورتی که مایل هستید میتوانید از دیگر قسمت های دوره آموزشی فارکس نیز دیدن فرمایید:   دوره آموزشی فارکس جلسه 1 دوره آموزشی فارکس جلسه 2 دوره آموزشی فارکس جلسه 3 دوره آموزشی فارکس جلسه 4 […]

- بار
دوره آموزشی فارکس جلسه 9

دوره آموزشی فارکس جلسه 9

دوره آموزشی فارکس جلسه 9 دوره آموزشی فارکس جلسه 9 در مطلب حال حاضر وبسایت پرشین بورس و در ادامه سلسه آموزش های مجازی ، دوره آموزشی فارکس جلسه 9 را آغاز مینماییم.با ما در ادامه مطلب همراه باشید.همچنین در صورتی که مایل هستید میتوانید از دیگر قسمت های دوره آموزشی فارکس نیز دیدن فرمایید:   دوره آموزشی فارکس جلسه 1 دوره آموزشی فارکس جلسه 2 دوره آموزشی فارکس جلسه 3 دوره آموزشی فارکس جلسه […]

- بار
دوره آموزشی فارکس جلسه 10

دوره آموزشی فارکس جلسه 10

دوره آموزشی فارکس جلسه 10 دوره آموزشی فارکس جلسه 10 در مطلب حال حاضر وبسایت پرشین بورس و در ادامه سلسه آموزش های مجازی ، دوره آموزشی فارکس جلسه 10 را آغاز مینماییم.با ما در ادامه مطلب همراه باشید.همچنین در صورتی که مایل هستید میتوانید از دیگر قسمت های دوره آموزشی فارکس نیز دیدن فرمایید:   دوره آموزشی فارکس جلسه 1 دوره آموزشی فارکس جلسه 2 دوره آموزشی فارکس جلسه 3 دوره آموزشی فارکس جلسه […]

- بار
آموزش الگوهای رایج کندل استیک

آموزش الگوهای رایج کندل استیک

آموزش الگوهای رایج کندل استیک در دوره جاری به آموزش نمودارهای شمعی با زبان ساده میپردازیم.دوره جاری با نگاه ساده سازی آموزشی و برای افراد آشنا با مفهوم کندل استیک بصورت اختصاصی توسط وبسایت پرشین بورس ترجمه و منتشر میشود.در این دوره تلاش شده است با زبانی ساده و بسیار مختصر بیشترین مفهوم به مخاطب القا شود تا امکان تمیز انواع الگوهای رایج در شمع های ژاپنی میسر شود.بعنوان یک دوره تکمیلی نیز گروهی از […]