مکس بورس

-برترین سیگنالهای بورس Archives - صفحه 5 از 14 - مکس بورس

- بار
تحلیل تکنیکال سشرق

تحلیل تکنیکال سشرق

تحلیل تکنیکال سشرق   در مطلب حال حاضر وبسایت پرشین بورس به تحلیل تکنیکال سیمان شرق با نماد سشرق میپردازیم. تحلیل حال حاضر محدود به وضعیت تکنیکالی نماد است و لذا میبایست جدا از تحرکات شاخص کل مورد بررسی قرار گیرد.با ما همراه باشید. سشرق بر اساس گزارش حسابرسی نشده سیمان شرق در دوره 9 ماهه منتهی به 1398/03/31  به ازای هر سهم 154 ریال زیان محقق کرده است .این در حالی است که در […]

- بار
تحلیل تکنیکال شبصیر

تحلیل تکنیکال شبصیر

تحلیل تکنیکال شبصیر در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با نماد شبصیر بنا به درخواست کاربران گرامی وبسایت میگردد.از ابتدا تاکید میگردد که تحلیل تکنیکال نماد مذکور میبایست جدا از تحرکات شاخص کل مورد بررسی قرار گیرد. با ما همراه باشید. بر اساس گزارش حسابرسی نشده تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31  به ازای هرسهم 626 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت […]

- بار
تحلیل تکنیکال خوساز

تحلیل تکنیکال خوساز

تحلیل تکنیکال خوساز   در مطلب حال حاضر وبسایت به تحلیل تکنیکال محورسازان‌ ایران‌ خودرو با نماد خوساز بنا به درخواست کاربران گرامی وبسایت میپردازیم.با ما همراه باشید. بر اساس گزارش حسابرسی نشده محورسازان ايران خودرو در دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 به ازای هر سهم 7 ریال زیان محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 0 ریال سود محقق کرده بود. کاهش 40٪ […]

- بار
تحلیل تکنیکال وشهر

تحلیل تکنیکال وشهر

تحلیل تکنیکال وشهر در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال بانک شهر با نماد وشهر از بازار پایه میپردازیم.با ما همراه باشید.ازا بتدا بر پرریسک بودن نمادهای بازار پایه تاکید میگردد. نماد وشهر در سبد تحلیل تکنیکالی شماره 10 و در قیمت 999 ریال  به صورت ویژه به کاربران وبسایت معرفی گردید. نماد جهت برگزاری مجمع عمومی متوقف و پس از غیبتی بیش از 2 ماهه به تابلو معاملاتی بازگشت و البته این غیبت سبب […]

- بار
تحلیل تکنیکال ثنوسا

تحلیل تکنیکال ثنوسا

تحلیل تکنیکال ثنوسا در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال نوسازی و ساختمان تهران با نماد ثنوسا  بنا به درخواست کاربران گرامی وبسایت میپردازیم.با ما همراه باشید.   ثنوسا بر اساس بر اساس گزارش حسابرسی نشده نوسازی و ساختمان تهران در دوره 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 به ازای هر سهم 51 ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 80٪ کاهش زیان داشته که عمدتا بدلیل افزایش 6443 ٪ سود […]

- بار
تحلیل تکنیکال دابور

تحلیل تکنیکال دابور

تحلیل تکنیکال دابور در مطلب حال حاضر وبسایت پرشین بورس به اپدیت تحلیل تکنیکال شرکت داروسازی ابوریحان با نماد دابور میپردازیم. با ما همراه باشید . تحلیل سابق بر اساس گزارش حسابرسی نشده شرکت داروسازی ابوریحان در دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31  به ازای هر سهم 624 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 86٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر  افزایش 56٪ فروش میباشد.این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه […]

- بار
تحلیل تکنیکال دفارا

تحلیل تکنیکال دفارا

در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال داروسازی داروسازی فارابی با نماد دفارا میپردازیم .با توجه به اصلاح گروه دارویی و اهمیت این گروه با توجه به دورنمای افزایش نرخ محصولات دارویی ، اقدام به بررسی تکنیکالی کلیه نمادهای این گروه میگردد تا نسبت به تعیین موقعیت موجی ، تغییرات بنیادی و نیز نمادهای کم ریسک و پرریسک گروه با دقت بیشتری پرداخته شود.از بخش  گروه های بورسی در نمای اصلی وبسایت و از گروه دارویی […]

- بار
تحلیل تکنیکال دسبحا

تحلیل تکنیکال دسبحا

در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال گروه دارویی سبحان با نماد دسبحا میپردازیم .با توجه به اصلاح گروه دارویی و اهمیت این گروه با توجه به دورنمای افزایش نرخ محصولات دارویی ، اقدام به بررسی تکنیکالی کلیه نمادهای این گروه میگردد تا نسبت به تعیین موقعیت موجی ، تغییرات بنیادی و نیز نمادهای کم ریسک و پرریسک گروه با دقت بیشتری پرداخته شود.از بخش  گروه های بورسی در نمای اصلی وبسایت و از گروه دارویی […]

- بار
تحلیل تکنیکال دسینا

تحلیل تکنیکال دسینا

تحلیل تکنیکال دسینا در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال داروسازی سینا با نماد دسینا میپردازیم .با توجه به اصلاح گروه دارویی و اهمیت این گروه با توجه به دورنمای افزایش نرخ محصولات دارویی ، اقدام به بررسی تکنیکالی کلیه نمادهای این گروه میگردد تا نسبت به تعیین موقعیت موجی ، تغییرات بنیادی و نیز نمادهای کم ریسک و پرریسک گروه با دقت بیشتری پرداخته شود.از بخش  گروه های بورسی در نمای اصلی وبسایت و از […]

- بار
تحلیل تکنیکال دبالک

تحلیل تکنیکال دبالک

تحلیل تکنیکال دبالک در مطلب حال حاضر به تحلیل تکنیکال مواد اولیه دارویی البرز بالک با نماد دبالک میپردازیم .با توجه به اصلاح گروه دارویی و اهمیت این گروه با توجه به دورنمای افزایش نرخ محصولات دارویی ، اقدام به بررسی تکنیکالی کلیه نمادهای این گروه میگردد تا نسبت به تعیین موقعیت موجی ، تغییرات بنیادی و نیز نمادهای کم ریسک و پرریسک گروه با دقت بیشتری پرداخته شود.از بخش  گروه های بورسی در نمای اصلی […]